Aşk Mesajları Aşk Mesajları

GüzeL SözLer

Sağlık Mesajları

Bir büyüğüm, bir abIam, bir teyzem oIarak sağIığınıza duacıyım.

Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.

Bedenimizde görüIen bazı hastaIıkIar, ruhIarımızda sakIanan hastaIıkIarın küçük parçaIarıdır.NathanieI Hawthorne

Hayattaki En ÖnemIi Şey Hayatınız için SağIıkdır Sonra iş ve diğerIeri GeIir Ama önce SağIık!

SağIıkIı yaşayan En iyi insan Grubu SporcuIardır.

Spor Yap Hayatın KurtuISun, Sıgara, AIkoI AI Hayatın zehir OIsun.

Hergün Yürümek SağIığınızın YoIunu Uzatır.

Hasta oImayan sağIığın değerini biIemez.

SağIık Dış GörünüşIe DeğiI iç GörünüşIe Tam AnIam Kazanır.

SağIıkIı Bir vücut KötüIükIere Karşı Katı OIandır.

SağIığı oIanın umudu, umudu oIanın her şeyi vardır.

SağIık Bütün iyiLikLerin Anasıdır önce SağIık.

Güneş giren eve doktor girmez.

SağIığımıza Dikkat Etmek için yediğimiz BesinIeride Seçmemiz Gerekir Örneğin MeyvaIar ve SebsezeIer Gibi.

Hayattaki En Önemli Şey Hayatınız için Sağlıkdır Sonra iş ve diğerleri Gelir Ama önce Sağlık!

Sağlıklı Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sağlam Bir Kafadır

Sağlık Bütün iyiLikLerin Anasıdır önce Sağlık

Bu Hayatta Tek iStediğim Sağlık Sonra Gerisi Zaten gelir Sağlık Olduktan Sonra herşey Giderilir

Bozulan Bir Sağlık Tedavi Altına Alınmalıdır Hemen iLeride Daha Büyük Sorunlar Çıkabilir.

Sağlık Dış Görünüşle Değil iç Görünüşle Tam Anlam Kazanır.

Sağlıklıyım Demek iStiyorsan içki ve Sigaradan uzak Durmalısın.

Sağlıklı yaşayan En iyi insan Grubu Sporculardır.

Spor Yap Hayatın KurtulSun, Sıgara, Alkol Al Hayatın zehir Olsun.

Hergün Yürümek Sağlığınızın Yolunu Uzatır.

Dert, Stress Sağlıgınıza Çok Etki Edicek Kötü Faktörlerdendir.

Meyve ve Sebze Vücudun En büyük Sağlık Deposudur.

Sağlığımıza Dikkat Etmek için yediğimiz Besinleride Seçmemiz Gerekir Örneğin Meyvalar ve Sebsezeler Gibi

Sağlıklı Bir vücut Kötülüklere Karşı Katı Olandır.

Bir büyüğüm, bir ablam, bir teyzem olarak sağlığınıza duacıyım.

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.Nathaniel Hawthorne

Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.

Derdini saklayan derman bulamaz.

Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemli.

Her şeyin başı sağlıktır.

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.

Güneş giren eve doktor girmez.

Neşe sindirimi kolaylaştırır

Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez.

Sağlıklı Bir vücut Kötülüklere Karşı Katı Olandır

Sağlığımıza Dikkat Etmek için yediğimiz Besinleride Seçmemiz Gerekir Örneğin Meyvalar ve Sebsezeler Gibi.

Dert, Stress Sağlıgınıza Çok Etki Edicek Kötü Faktörlerdendir.

Spor Yap Hayatın KurtulSun, Sıgara, Alkol Al Hayatın zehir Olsun

Sağlıklı yaşayan En iyi insan Grubu Sporculardır

Sağlık Dış Görünüşle Değil iç Görünüşle Tam Anlam Kazanır.

Sağlıklıyım Demek iStiyorsan içki ve Sigaradan uzak Durmalısın.

Bozulan Bir Sağlık Tedavi Altına Alınmalıdır Hemen iLeride Daha Büyük Sorunlar Çıkabilir.

Bu Hayatta Tek iStediğim Sağlık Sonra Gerisi Zaten gelir Sağlık Olduktan Sonra herşey Giderilir.

Sağlık Bütün iyiLikLerin Anasıdır önce Sağlık

Sağlıklı Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sağlam Bir Kafadır

Hayattaki En Önemli Şey Hayatınız için Sağlıkdır Sonra iş ve diğerleri Gelir Ama önce Sağlık!

Sağlıklı Olmak istiyorsan Sağlığı Bozucak Kötü Şeylerden Kaçıcaksın

Sağlıklı Yaşam

Tanrı hiç bir organını

Eksik yaratmasın canlının,

Yaratmasın insanoğlunu eksik,

Çünkü neresi ağrırsa canı ordadır

Ciğerinde, yüreğinde.

Dişi ağrıdığında canı ağızındadır,

Kafası ağrıyorsa beyindedir.

Körlük çok kötüdür, çok

Sağırlık, dilsizlik ondan iyi mi?

Hele hele felç, yatalak, mongol.

Hastalanmasın insan,

Çürümesin tek bir organı

Düşmesin hastanelere yolu

Yinede yokluğu aranmasın doktorların.

Ílaçlar, haplar, igneler iyi değildir,

Vücut kendi eksiğini kendi gidersin.

Kanser, Aids ugramasın kapımıza,

Anam…, şuram ağrıyor demesin çocuklar.

Bebeler acı içerisinde kıvranmasın gün boyu

Derisi çizilmesin, tırnağı kırılmasın

Eksik doğmasın insan

Ömür boyu, yitirmesin en küçük organını,

Ne gözlük takmak zorunda kalsın

Nede topal deyneğiyle yürüsün.

Dünyadaki tüm insanlar,

Sağlam doğsun

Sağlıklı yaşasın.

Sağlığımıza Dikkat Etmek için yediğimiz Besinleride Seçmemiz Gerekir Örneğin Meyvalar ve Sebsezeler Gibi

Sağlıklı Bir vücut Kötülüklere Karşı Katı Olandır.

Bir büyüğüm, bir ablam, bir teyzem olarak sağlığınıza duacıyım.

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.Nathaniel Hawthorne

Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.

Derdini saklayan derman bulamaz.

Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemli.

Her şeyin başı sağlıktır.

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.

Güneş giren eve doktor girmez.

Neşe sindirimi kolaylaştırır

Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez.

Hayattaki En Önemli Şey Hayatınız için Sağlıkdır Sonra iş ve diğerleri Gelir Ama önce Sağlık!

Sağlıklı Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sağlam Bir Kafadır

Sağlık Bütün iyiLikLerin Anasıdır önce Sağlık

Bu Hayatta Tek iStediğim Sağlık Sonra Gerisi Zaten gelir Sağlık Olduktan Sonra herşey Giderilir

Bozulan Bir Sağlık Tedavi Altına Alınmalıdır Hemen iLeride Daha Büyük Sorunlar Çıkabilir.

Peygamberimizin,güneşte ısıtılan suyun kullanılmaması hususunda datavsiyeleri olmuştur. Hz. Aişe (R…

Yine aynı konu ile alakalı olarak.“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unuturdea içerse, kusma..

Bir başka hadislerinde de ayakta su içmenin zararına işaret etmiştir:“Eğer ayakta su içen kimse, mid..

Yine Peygamber A.S.“ Devenin içtiği gibi suyu bir nefeste içmeyiniz. Bardağı her defasında ağızdan u..

İçilecek şeylerin de bir nefeste içilmemesini öğütler. Nitekim Peygamber A.S.her hangi bir şey içtiğ..

Süleyman Aleyhisselâm’ın ilâhî vahye dayalı olarak bu şekilde tespit ettiği bitkilerin,“Bitkiler Kit..

Peygamberimiz A.S., hastalığın nasıl önleneceği ile alâkalı olarak şöyle buyurmuştur:“Hastalığın evi..

Bitkilerle tedâvi, tedâvi sırasında ilâç kullanmadan gıda maddeleri ya da benzerleri ile yapılan ted..

Bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:“Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz! Çünkü yüce Allah,..

Peygamberimiz A.S. her hastalığın tedâvisinin mümkün olduğunu beyan etmiştir:” Yüce Allah, şifasını ..

Yunus Suresi’nin 57. âyetinde ise,“Ey insanlar! (İşte bu Kur’an) size Rabbinizden bir öğüt, gönüller..

Cenab-ı Hak, dünyada imtihanın gereği , pek çok hikmetlerine binaen,insanların da sünnetulah’a riaye..

Yine Peygamber A.S. kirli ve pis şeylerden sakındırmıştır:“Her kim elinde et kokusu (bulaşığı) olduğ..

“ Her kim korkuluksuz bir damda yatıp uyur da, geceleyin damdan düşüp ölürsesorumluluğu kendisine ai..

Sağlığın muhafazası için her türlü tehlikelerden uzak durulması istenir.Nitekim Peygamber A.S…

Yine bir başka hadislerinde aynı konuya işaret etmiştir:“Allah’a en sevgili olanınız; az yiyenlerini..

Çok yeme, pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir:“Bir çok hastalığın gerçek sebebi çok yeme..

“ İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğlunabelini doğrultacak birkaç lok..

Bir başka hadislerinde de;“ Ey insanlar! Şüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve sağlıktan daha kıyme..

Yine bir başka hadislerinde;“ Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah’a da..

Yine benzer bir hadislerinde aynı konuya işaret etmişlerdir:“Emniyetli (Korkusuz) yaşamak ve sağlıkl..

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN SAĞLIK HAKKINDAKİ SÖZLERİSıhhatli olmak en büyük nimetle..

20 kirazda 12- 25 miligram arası antosiyanin maddesi bulunuyor ve bu maddenin ağrı kesici etkisi Asp..

“Az ye, az uyu, az iç,”İbrâhim Hakkı hazretleri..

Araştırmalar duygusal gözyaşlarının stresle yükselen bazı kimyasalları dışarı atmamıza yardımcı oldu..

Açlıktan daha etkili ve daha zararsız, masrafsız tedavi şekli yoktur DrAidin Salih..

Az yemek yiyen çok yaşar DrNurdan Akay..

Çörek otu, savunma sistemini dengelemekte ve mümkün olduğu kadar iyi çalışmasını sağlamaktadırİnsan ..

Sağlıklı Bir vücut Kötülüklere Karşı Katı Olandır..

Sağlığımıza Dikkat Etmek için yediğimiz Besinleride Seçmemiz Gerekir Örneğin Meyvalar ve Sebsezeler ..

Meyve ve Sebze Vücudun En büyük Sağlık Deposudur…

Dert, Stress Sağlıgınıza Çok Etki Edicek Kötü Faktörlerdendir…

Hergün Yürümek Sağlığınızın Yolunu Uzatır…

Spor Yap Hayatın KurtulSun, Sıgara, Alkol Al Hayatın zehir Olsun…

Sağlıklı yaşayan En iyi insan Grubu Sporculardır…

Sağlıklıyım Demek iStiyorsan içki ve Sigaradan uzak Durmalısın…

Sağlık Dış Görünüşle Değil iç Görünüşle Tam Anlam Kazanır…

Bozulan Bir Sağlık Tedavi Altına Alınmalıdır Hemen iLeride Daha Büyük Sorunlar Çıkabilir…

Bu Hayatta Tek iStediğim Sağlık Sonra Gerisi Zaten gelir Sağlık Olduktan Sonra herşey Giderilir….

Sağlık Bütün iyiLikLerin Anasıdır önce Sağlık….

Sağlıklı Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sağlam Bir Kafadır…..

Hayattaki En Önemli Şey Hayatınız için Sağlıkdır Sonra iş ve diğerleri Gelir Ama önce Sağlık!..

Sağlıklı Olmak istiyorsan Sağlığı Bozucak Kötü Şeylerden Kaçıcaksın….

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN..

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. EMERSON..

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. ARAP ATASÖZÜ..

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. MARK BAKER EDDY..

Bir Kaç Dakika Önce EkLenen içeriğimizi Görmek için Lütfen Yazıya TıkLayınız >>> Elazığspor MesajLarı

Gelen aramalar: sağlık mesajları,kaliteli yeni yıl mesajları,sağlık sıhhat mesajları,sağlıklı mesajlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kategoriler

Benzer İçerikler

Hazır MesajLar