Aşk Mesajları Aşk Mesajları

GüzeL SözLer

Çanakkale Şiirleri

Çanakkale
Çanakkale,
Zaferlerin son âbidesi
Çanakkale,
Türk’ün gürleyen sesi.

Çanakkale,
Şahlanan mayam
Çanakkale,
Sürülerle yamyam

Çanakkale,
Oluk oluk kan
Çanakkale,
Can, can, can.

Çanakkale,
Ölüme davet
Çanakkale,
Parça parça et

Çanakkale,
Er meydanı
Çanakkale,
İnsanlığı tanı

Çanakkale,
Mermisiz dipçik
Çanakkale,
Sadece Mehmetçik

Çanakkale,
Er oğlu erler
Çanakkale,
Ölüme çağıran siperler

Çanakkale,
Ağaran sabah
Çanakkale,
“Allah! Allah! ”

Çanakkale,
Geçilen Sırat
Çanakkale,
Kurtuluşa berat

Çanakkale,
Küfre kale
Çanakkale,
Tevhîd ile

Çanakkale,
Dillerde tekbîr
Çanakkale,
Allah biir.

Çanakkale,
Düşmana çekilen set
Çanakkale
En görkemli şehadet.

Çanakkale Şehitleri
Gök kubbe altında ne müthişti harp,
Destan sende pişti, hey Çanakkale!
Nuh tufanı sanki! Semirmişti garp,
Yahya Çavuş Coştu hey Çanakkale!

Şahlanmıştı ceddim, batıl Hak gördü,
Kükredi Seyidim, bir koca ordu,
Ya Allah! Deyince sırtına vurdu,
Gör Akdeniz taştı, hey Çanakkale!

Ya İstiklal şarkım, bestesi ölüm,
Cihad-ı Ekber hey! Vuslattır gülüm,
Yezitleşti Churchill bitmişti zalim,
Ruhum destanlaştı hey Çanakkale!

Malazgirt şahlandı Çanakkale’de,
Alparslan canlandı Çanakkale’de,
Bir devir sonlandı Çanakkale’de,
Mehmet Aslanlaştı, hey Çanakkale!

Son kozuydu garbın iğrençti karar,
Ne istiyor Anzak, Yunan ne arar,
Torun gelmiş garptan dedeyi sorar,
Sordu torun şaştı, hey Çanakkale!

Ben Haçlıya değil bize şaşarım,
Maziyle kavgalı soysuz taşırım,
Ben Çanakkale ben! Senle yaşarım,
Görev kime düştü, hey Çanakkale!

Satılmış kalemler satarlar her gün,
Şehit Çanakkale! Şehitler sürgün!
Bu devran dönecek elbette bir gün,
Tekbirler ağlaştı, hey Çanakkale!

Hey Çanakkale hey! Yiğit diyarı,
Sen ulu davanın son yadigarı,
Yedi düvel sardı ulu çınarı
Yatanlar gardaştı, hey! Çanakkale.

Çanakkale Arslanları

iman ile yürüdüler,
Hak zırhını bürüdüler,
Zaferleri sürüdüler,
Çanakkale arslanları.

Hepsi birer cevher idi,
Vatan için server idi,
Dünyada pek ender idi,
Çanakkale arslanları.

Yıldırım olup çaktılar,
Düşman üstüne aktılar,
Mermiye nişan taktılar,
Çanakkale arslanları.

Yıkılmadı yürekleri,
Bükülmedi bilekleri,
Şehadetti dilekleri,
Çanakkale arslanları.

Sılasından kopup geldi,
Vatan için nefsi çeldi,
Dere tepe aşıp geldi,
Çanakkale arslanları.

Cenneti murad ettiler,
Kutlu şerbeti içtiler,
Hep birden Serdengeçtiler,
Çanakkale arslanları.

Siperlerde can verdiler,
Bayrağıma kan verdiler,
Millet için can serdiler,
Çanakkale arslanları.

Unutmadı niyazını,
Bırakmadı namazını,
Beş vakitte ezanını,
Çanakkale arslanları.

Uydular ata sözüne,
Bağlıydı ecdat özüne,
Koştu düşmanın üstüne,
Çanakkale arslanları.

Başkumandan Atatürk’tü,
Gören düşman ondan ürktü,
Düşmana bir kabus çöktü,
Çanakkale arslanları.

Çanakkale
ÇANAKKALE ÇANAKKALE
Bir ölüp bin dirilmiştir
Düşmana ders verilmiştir
Yiğit burda görülmüştür
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Ser veririz sır vermeyiz
Ölürüz geri durmayız
Aman diyene vurmayız
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Verdik orda binbir Şehit
Bütün dünya oldu şahit
Dünyaya bedel bir yiğit
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Ah Hüseyin’de olsaydı
Düşmana kalpten vursaydı
Vatan için can verseydi
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Çanakkale’de

Kalmıştı bir iman, bitmişti vatan.
Bir lider gerekti, Çanakkale’de.
Memleket işgalde, tüfeği çatan.
Bir Atatürk gerekti, Çanakkale’de.

Atatürk’le girdik, biz bu savaşa.
Kükredi imanla, Türk’üm çok yaşa.
Sabırla, sebatla, taç oldu başa.
Destanı yazdık biz, Çanakkale’de.

Birlikte dirlik var, benlik yok idi.
Kadınla ihtiyar, yaşlı çok idi.
Milletin gönlünde, yatan hak idi.
Cihan, Türk tanıdı, Çanakkale’de.

Topla tüfek olsun, ne eyler bize.
iman karşısında, düşmanlar dize.
Akılları ermez, Türk’teki gize.
Düşmanlar yanıyor, Çanakkale’de.

imansız bir olmuş, meydanlar duman.
Ayakta çarık yok, yürekte iman.
Ateşlerde iken, toprakla liman.
Yenildi haçlılar, Çanakkale’de.

Şahlandı milletim, ülküm hep ileri.
Çanakkale’de nur, Türk’ün siperi
“Kelimetullah” dı, söyledikleri.
Gönüller hep coştu, Çanakkale’de.

Bir destan orada, kanla yazıldı.
Köhne beyinlere, zorla kazıldı.
Enseyi kaşıyan, ipe dizildi.
Beyinleri yandı, Çanakkale’de.

Birlikte Türk’leri, yok etmek için.
Bu kinle bu nefret, söyleyin niçin.
Bu iman bu yürek, kefeni biçin.
Kefensiz gömdüler, Çanakkale’de.

Bu destan hep bizim, baş tacımızdır.
Şehit olan Mehmet, can bacımızdır.
Ağrıyan canımız, sol yanımızdır.
Özgür olduk bizler, Çanakkale’de.

Bu gururu ancak, yaşayan bilir.
Ancak ciğerde od, taşıyan bilir.
Yürekte kadrini, Türk olan bilir.
Türk milleti olduk, Çanakkale’de.

Türkler var oldukça, bu destan bitmez.
Gönüllerde bu coşku, ebedi gitmez.
imanlı kalplerden, bu destan bitmez.
Şanla şeref aldık, Çanakkale’de.

Türk milletine hiç, kefen biçilmez.
Çanakkale candır, asla geçilmez.
Türk’e Türk’ten başka, dostluk biçilmez
Gurur destanımız, Çanakkale’de.

Çanakkale Diyarında
Denize takılan kilit,
Dünyayı kaldıran yiğit,
Alaylar var toptan şehit,
Çanakkale diyarında.

Kahraman şehit çavuşlar,
Şehitliğe uçan kuşlar,
Savaşta yeni buluşlar,
Çanakkale diyarında.

Modern silahlı askerler,
Dersini alan liderler,
Geri kaçarak giderler,
Çanakkale diyarında.

imandır çelikten engel,
Şehidin üstünde heykel,
Kafatasında şarapnel,
Çanakkale diyarında.

Kızıla boyanan deniz,
Vardır her aileden iz,
Benzerini görmediniz,
Çanakkale diyarında.

Harikaları çok somut,
Sırrı bilinmeyen bulut,
Yeni nesillere umut,
Çanakkale diyarında.

Abdülhamid’in dehası,
Tabya-batarya sahası,
Göçtü göçecek dahası,
Çanakkale diyarında.

Farzet dibe baktığını,
Denizler demir yığını,
Dedene ver kulağını,
Çanakkale diyarında.

Mermi çarpışmış havada,
Tek yumruk aynı davada,
Şehit var, dağda ovada,
Çanakkale diyarında.

Biz 251 bin Şehittik
…………………………..Çanakkale’de şehit düşen 251 bin fidanın hatırasına

Bindokuzyüz onbeşin, ilkbahar aylarında,
Düşman zırhlılarıydı,boğazın sularında,
istanbul’du hedefi,engelsiz yollarında,
………….Bu hedefi durdurduk,bizler Çanakkale’de,
………….Bir milleti güldürdük,bizler Çanakkale’de

Nasıl bir savaştı bu..! kopuyordu velvele,
‘Çanakkale Geçilmez’ dedik yedi düvele,
Yedi düvele karşı,sadece süngülerle,
………….Olmazları oldurduk bizler Çanakkale’de,
………….Bir milleti güldürdük,bizler Çnakkale’de.

‘Türk’mü..’! , Bir elimizi arkamıza bağlarız,
Öteki elimizle galibiyet sağlarız’..
Diyen küstah Çörçil’in ellerini kırarız
………..ingilizi yıldırdık bizler Çanakkale’de,
………..Bir milleti güldürdük bizler Çanakkale’de

Ölümler sağnak,sağnak,inerdi üstümüze,
Düşmanı bırakmadık müstahkem mevzilere,
Şarapnel,gülle,mermi,yağdıda tepemize,
…………imansıza saldırdık bizler Çanakkale’de,
…………Bir milleti güldürdük bizler Çanakale’de

O dehşetli anlarda, ölüm kusarken gökler,
Şehadete ererken birer birer neferler,
Sarsılmaz bir imanla vuruyordu yiğitler,
………….Yiğitleri soldurduk bizler Çanakkale’de
………….Bir milleti güldürdük bizler Çanakkale’de

Gök simsiyah olmuştu,deniz duman,yer duman,
Ölüm kustu,kan kustu,küffar vermedi aman,
Kırkbine karşı durdu,beşbin asil kahraman,
………….Şehadetler kaldırdık bizler Çanakkale’de
………….Bir milleti güldürdük bizler Çanakkale’de

Küfrün çelik bendini, bedenlerde erittik,
Yağan gülleyi topu,sinemizde yar ettik,
Kanlı küfrün üstüne,’YA ALLAH’ deyip gittik,
…………Kefereyi öldürdük bizler Çanakkale’de
…………Bir milleti güldürdük bizler Çanakkale’de

ikiyüzellibirbin şehit gömdüm kefensiz,
Saldırdıkça tüm beşer, hem dinsiz,hem imansız,
Allah’a sığınıpta yürüyordum amansız,
…………Çeyrek ton top kaldırdık bizler Çanakkale’de,
…………Bir milleti güldürdük bizler Çanakkale’de.

Bir Kaç Dakika Önce EkLenen içeriğimizi Görmek için Lütfen Yazıya TıkLayınız >>> karizma mesajlar

Gelen aramalar: çanakkale şiirleri sözleri,çanakale zaferleri ile ilgili şiirler,çanakkale ŞİİR SÖZLERİ,çanakkale şiirleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kategoriler

Benzer İçerikler

Hazır MesajLar